Mô hình thí nghiệm tính chất truyển động và điều khiển bộ truyển động đai vô cấp cho máy kéo công suất nhỏ

Khoa học - Công nghệ 27/11/2013 15:58


 

ThS. NGUYÊN CÔNG THUẬT
Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung
TS. BỨC VIỆT ĐỨC
PGS. TS. BÙI HẢI CHIỀU
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
TS. ĐÀO CHÍ CƯỜNG
Trường Đại học SPKT Hưng Yên
Người phản biện: PGS. TS ĐẶNG TIẾN HÒA
TS. TỐNG NGỌC TUẤN

Tóm tắt: Bài báo giới thiệu mô hình và kết quả nghiên cứu thực nghiệm tính chất truyền động và điều khiển của bộ truyền động đai thang vô cấp (CVT) cho máy kéo nhỏ. Các kết quả thực nghiệm được sử dụng làm cơ sở để phân tích đánh giá, kiểm chứng một số đặc tính của mô hình mô phỏng mạch truyền động và điều khiển Điện – Thủy lực của CVT.

Từ khóa: Thực nghiệm, CVT, van đóng ngắt 3/3.

Abstract: This article presents models and experimental research findings on the behavior driven and control of stepless belt (CVT) for small tractors. The experimental results are considered as a basis to analyze, assess and proof some properties of simulation models for Electrical – Hydraulic driven and controll of CVT.

Key word: Experimental, CVT control, 3-way direction

Ứng dụng truyền động đai vô cấp cho hệ thống truyền lực của máy kéo công suất nhỏ là một giải pháp hợp lý, đem lại hiệu quả cao trong các điều kiện làm việc thay đổi phức tạp của sản xuất nông nghiệp và đặc biệt là hệ thống truyền động này có kết cấu không quá phức tạp, phù hợp với điều kiện sản xuất và công nghệ chế tạo trong nước [2].

Việc nghiên cứu tính chất truyền động và điều khiển tỷ số truyền của bộ truyền động đai vô cấp thông qua các mô hình mô phỏng nhằm tạo lập các mối quan hệ, khảo sát các yếu tố ảnh hưởng, tính toán thông số…vv trong thời gian ngắn với chi phí thấp. Tuy nhiên, để đánh giá tính đúng đắn của mô hình cũng như độ chính xác của các kết quả khảo sát lý thuyết cần thiết phải xây dựng mô hình thực nghiệm để kiểm chứng.

Chi tiết tham khảo Tạp chí GTVT số tháng 11/2013

 

Ý kiến của bạn

Bình luận