Bộ GTVT không cho phép GrabTaxi mở rộng địa bàn

Bộ GTVT không cho phép GrabTaxi mở rộng địa bàn

Bộ Giao thông vận tải vừa bác bỏ đề nghị của Công ty TNHH GrabTaxi Việt Nam mở rộng dịch vụ GrabTaxi ra ngoài 5 tỉnh, thành.

Giao thông 24h