Mời tham gia cuộc thi viết: Ứng dụng KHCN, ý tưởng bảo đảm ATGT

03/11/2020 10:39

Tạp chí Giao thông vận tải tổ chức cuộc thi viết “Ứng dụng Khoa học công nghệ, ý tưởng trong công tác đảm bảo TTATGT” lần thứ 2 năm 2020.


120236694_631878087717560_881552621523455826_n
Tạp chí GTVT tổ chức và phát động cuộc thi viết  “Ứng dụng Khoa học công nghệ, ý tưởng trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông” lần thứ 2.

Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông, chống ùn tắc giao thông góp phần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trật tự an toàn giao thông; Được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tạp chí Giao thông vận tải tổ chức cuộc thi viết “Ứng dụng Khoa học công nghệ, ý tưởng trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông” lần thứ 2 năm 2020. Cuộc thi viết nhằm phát hiện và khích lệ, động viên tập thể cá nhân có các ý tưởng, sáng kiến góp phần kiềm chế tai nạn giao thông; có các công trình ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tất cả các lĩnh vực đường bộ, đường sắt, hàng không, hàng hải, đường thủy nội địa.

Lễ phát động và Lễ trao giải cuộc thi viết sẽ được tổ chức trang trọng vào tháng 8 hàng năm nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống ngành Giao thông vận tải (28/8) và ngày Quốc khánh (2/9) với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban ATGT Quốc gia và các cơ quan chức năng, chuyên môn, thông tấn báo chí Trung ương và địa phương. Trong khuôn khổ cuộc thi, Ban tổ chức còn tổ chức các hoạt động từ thiện hỗ trợ các nạn nhân, gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn.  

Tạp chí Giao thông vận tải trân trọng kính mời các tác giả gửi tác phẩm dự thi và rất mong các cơ quan, đơn vị, các quý doanh nghiệp, doanh nhân, các tổ chức kinh tế quan tâm tham dự và hỗ trợ, tài trợ kinh phí để tổ chức cuộc thi có ý nghĩa này; Đồng thời quảng bá thương hiệu, sản phẩm đến bạn đọc Tạp chí Giao thông vận tải và người tham gia giao thông trong và ngoài nước.

 

THỂ LỆ

CUỘC THI VIẾT "ỨNG DỤNG KHCN, Ý TƯỞNG TRONG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ ATGT"

I. MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA

- Nhằm thực hiện hiệu quả hơn Nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế TNGT và ùn tắc giao thông, đồng thời góp phần đẩy mạnh hơn nữa việc áp dụng các giải pháp khoa học công nghệ và các sáng kiến, ý tưởng  từ thực tiễn vào công tác bảo đảm trật tự an toàn giao, Tạp chí GTVT tổ chức cuộc thi viết "Ứng dụng KHCN, ý tưởng trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông" trên Tạp chí GTVT. Cuộc thi còn là cơ hội để tổ chức, cá nhân công bố các công trình nghiên cứu, các dự án, đề tài, thành tựu nghiên cứu khoa học về ATGT, biểu dươn, nhân rộng các mô hình, các gương điển hình tập thể, cá nhân có sáng kiến, có ý tưởng hiến kế để bảo đảm trật tự ATGT góp phần kiềm chế TNGT. 

- Cuộc thi cũng là cơ hội để các cây bút chuyên nghiệp, nhất là CB, CNV trong Ngành và người tham gia giao thông có cơ hội biến những công trình, dự án nghiên cứu khoa học hoặc những ý tưởng, giải pháp bảo đảm bảo ATGT vốn khô cứng thành những tác phẩm báo chí hấp dẫn trong việc tuyên truyền bảo đảm trật tự ATGT trên tạp chí GTVT.

II. YÊU CẦU

- Tác phẩm tham dự cuộc thi về sáng kiến, ý tưởng, giải pháp và công trình, dự án nghiên cứu, ứng dụng KHCN về ATGT tham dự cuộc thi viết "Ứng dụng KHCN, ý tưởng trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông" phải là tác phẩm, công trình chưa được đăng tải trên các ấn phẩm báo chí của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

- Tác giả, tác phẩm, công trình tham dự cuộc thi không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp, không vi phạm Luật Báo chí, Luật bản quyền và các quy định pháp luật hiện hành.

- Các tác giả phải chịu trách nhiệm về nội dung và mọi vấn đề sở hữu liên quan đến tác phẩm dự thi theo đúng quy định của pháp luật hiện hành

III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA 

- Về tác giả: Tất cả các công dân Việt Nam, cá nhân hoặc nhóm tác giả.

- Về tác phẩm: Các tác phẩm có nội dung phù hợp theo quy định của cuộc thi.

- Thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng giám khảo và Tổ thư ký không được tham gia dự thi.

IV. NỘI DUNG VÀ QUY ĐỊNH VỀ TÁC PHẨM THAM GIA GIẢI THƯỞNG

1. Nội dung:

Tác phẩm và công trình, dự án nghiên cứu, ứng dụng KHCN về ATGT tham dự Cuộc thi viết "Ứng dụng KHCN, ý tưởng trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông" trên Tạp chí GTVT tập trung vào các nội dung sau:

- Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tuyên truyền pháp luật giao thông, vai trò, trách nhiệm của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

- Biểu dương các ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, tập thể và cá nhân có những giải pháp hay, cách làm tốt, mô hình điểm, ý tưởng sáng tạo trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm ùn tắc, giảm tai nạn, ùn tắc giao thông và xây dựng văn hóa giao thông. 

- Công trình dự án nghiên cứu khoa học, sáng kiến, ý tưởng giải pháp về ATGT cứu hộ, cứu nạn tai nạn giao thông.

2. Quy định về tác phẩm tham gia 

2.1. Thể loại tham dự: Tác phẩm dự Cuộc thi viết "Ứng dụng KHCN, ý tưởng trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông" bao gồm các bài viết thể loại sau: Bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận.

- Các công trình, dự án nghiên cứu, ứng dụng khoa học về ATGT phải được thể hiện bằng bản tóm tắt dưới dạng bài báo khoa học.

2.2. Các quy định về tác phẩm tham gia

a) Quy định chung:

- Các tác phẩm tham dự cuộc thi viết có nội dung, hình thức không vi phạm Luật Báo chí, các quy định khác của pháp luật và không vi phạm về bản quyền và Thể lệ cuộc thi.

- Tác giả tham dự tối đa không quá 05 tác phẩm/01 tác giả.

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những hư hỏng, thất lạc và không đúng thời gian quy định trong quá trình tác giả gửi tác phẩm tham dự.

b) Quy định riêng:

- Các công trình, dự án nghiên cứu, ứng dụng KHCN về ATGT phải có xác nhận của cơ quan, tổ chức nghiên cứu và gửi kèm bài báo khoa học. 

- Mỗi bài báo khoa học tham gia cuộc thi không dài quá 3500 từ.

- Bài viết dự thi không quá 3200 chữ/ bài, loạt bài không quá 3 bài

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

- 01 Giải nhất: 15.000.000 đồng

- 02  Giải nhì:  7.000.000 đồng/giải

- 03  Giải Ba  : 5.000.000 đồng/giải

- 10 giải khuyến khích: 2.000.000 đồng/giải

- Cơ cấu Giải thưởng trên có thể thay đổi dựa theo kết quả, chất lượng của tác phẩm. Quyết định của Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng là quyết định cuối cùng.

- Tác giả có bài chọn đăng trên Tạp chí GTVT được hưởng nhuận bút theo chế độ hiện hành.

VI. QUY ĐỊNH SỬ DỤNG TÁC PHẨM DỰ GIẢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TÁC GIẢ THAM DỰ

1. Quy định sử dụng tác phẩm dự giải:

Cuộc thi viết "Ứng dụng KHCN và ý tưởng trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông" không nhằm mục đích kinh doanh, Ban Tổ chức sẽ sử dụng các tác phẩm tham gia cuộc thi nhằm mục đích phục vụ công tác tuyên truyền và  khuyến nghị đến cơ quan chức năng áp dụngtrong thực tiễn góp phản bảo đảm trật tự ATGT, kéo giảm tai nạn và ùn tắc giao thông. 

- Tác phẩm và công trình, dự án nghiên cứu, ứng dụng KHCN về ATGT đoạt Giải và tác phẩm dự thi không trả lại tác giả. Ban Tổ chức được quyền sử dụng để phục vụ công tác tuyên truyền.

- Bản quyền tác phẩm thuộc về tác giả. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan.

- Tác phẩm và công trình, dự án nghiên cứu, ứng dụng KHCN về ATGT đoạt giải nếu vi phạm quyền tác giả và quyền liên quan theo quy định của pháp luật, Ban Tổ chức sẽ thu hồi tiền giải thưởng và Giấy chứng nhận.

2. Trách nhiệm của tác giả

- Thực hiện đúng thể lệ cuộc thi, việc tác giả gửi tác phẩm tham gia coi như chấp thuận mọi quy định trong thể lệcuộc thi .

- Chịu trách nhiệm về quyền tác giả, quyền liên quan và thuế thu nhập (tiền Giải thưởng) theo quy định của pháp luật.

VI. THỜI HẠN NHẬN TÁC PHẨM GIẢI THƯỞNG

- Thời gian nhận tác phẩm: Từ sau ngày phát động đến ngày 30/7/2021 (đối với các tác phẩm tính qua đường bưu điện, thời hạn cuối cùng tính theo dấu bưu điện).

- Nơi nhận tác phẩm: 

Tạp chí Giao thông vận tải 

Số 106, Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội

Điện thoại: 024.39428737 - Fax: 024.38221153 

Email: tapchigiaothong.gtvt@gmail.com và thivietantoangiaothong@gmail.com

Ngoài phong bì và trong bài đề: Bài Dự thi viết "ng dụng KHCN, tưởng trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông" trên Tạp chí GTVT. 

Ý kiến của bạn

Bình luận