Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giám sát hành trình tuần đường sắt.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giám sát hành trình tuần đường sắt.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã triển khai nghiên cứu, thử nghiệm Hệ thống giám sát hành trình tuần đường đáp ứng các yêu cầu về giám sát công việc tuần đường từ xa.

Mời tham gia cuộc thi viết: Ứng dụng KHCN, ý tưởng bảo đảm ATGT

Mời tham gia cuộc thi viết: Ứng dụng KHCN, ý tưởng bảo đảm ATGT

Tạp chí Giao thông vận tải tổ chức cuộc thi viết “Ứng dụng Khoa học công nghệ, ý tưởng trong công tác đảm bảo TTATGT” lần thứ 2 năm 2020.