Một doanh nghiệp muốn "phá rào" nhập khẩu linh kiện ô tô đã qua sử dụng về Việt Nam

Tác giả: Đình Quang

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 03/10/2022 14:34

Bộ GTVT nhận thấy, hàng hoá Công ty TNHH Hamaden Việt Nam xin được nhập khẩu về Việt Nam là các linh kiện, phụ tùng của ô tô đã qua sử dụng nằm trong danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu.

Một doanh nghiệp muốn "phá rào" nhập khẩu linh kiện ô tô đã qua sử dụng về Việt Nam - Ảnh 1.

Theo Bộ GTVT, hàng hoá Công ty TNHH Hamaden Việt Nam xin được nhập khẩu về Việt Nam là các linh kiện, phụ tùng của ô tô đã qua sử dụng nằm trong danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu và thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ GTVT theo quy định tại Nghị định 69 ngày 15/5/2018 của Chính phủ (ảnh minh họa)

Bộ GTVT vừa có văn bản lấy ý kiến các Bộ: Tài chính, Công thương, Khoa học và Công nghệ về việc nhập khẩu (thu hồi) linh kiện, phụ tùng ô tô đã qua sử dụng phục vụ nghiên cứu, phân tích.

Cụ thể, Bộ GTVT nhận được Văn bản 1207 ngày 30/6/2022 của Văn phòng Chính phủ chuyển Văn bản 220615- 01/CV/2022/HDVN ngày 15/6/2022 của Công ty TNHH Hamaden Việt Nam (Công ty) về việc nhập khẩu (thu hồi) linh kiện, phụ tùng ô tô đã qua sử dụng do chính Công ty sản xuất, xuất khẩu nhằm nghiên cứu phân tích, điều tra nguyên nhân lỗi.

Trong văn bản của Bộ GTVT nêu rõ: Bộ GTVT nhận thấy, hàng hoá Công ty xin được nhập khẩu về Việt Nam là các linh kiện, phụ tùng của ô tô đã qua sử dụng nằm trong danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu và thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ GTVT theo quy định tại Nghị định 69 ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

"Việc giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp nêu trên vượt thẩm quyền của Bộ GTVT theo quy định của pháp luật hiện hành", Văn bản của Bộ GTVT cho biết.

Để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, Bộ GTVT đề nghị các Bộ: Tài chính, Công thương, Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, cho ý kiến bằng văn bản về kiến nghị của Công ty TNHH Hamaden Việt Nam trước ngày 10/10/2022 để tổng hợp.

Ý kiến của bạn

Bình luận