Một số vấn đề trong định hướng xây dựng hệ thống tiêu chuẩn đường sắt tốc độ cao phù hợp với điều kiện Việt Nam

Diễn đàn khoa học 29/09/2022 09:01

Việt Nam chưa có kinh nghiệm trong việc xây dựng, vận hành, khai thác, bảo trì hệ thống đường sắt tốc độ cao (ĐSTĐC). Bài báo phân tích tổng quan tình hình phát triển và hệ thống tiêu chuẩn của ĐSTĐC trên thế giới, đề xuất định hướng xây dựng hệ thống tiêu chuẩn ĐSTĐC phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Dự án xây dựng ĐSTĐC là chủ trương lớn được Đảng, Chính phủ và được nhân dân đặc biệt quan tâm. ĐSTĐC là một hệ thống rất hiện đại, được một số nước tiên tiến nghiên cứu, phát triển với các công nghệ khác nhau. Hệ thống tiêu chuẩn liên quan đến ĐSTĐC rất phong phú, đa dạng và phụ thuộc vào công nghệ của phương tiện, thiết bị... Tuy nhiên, Việt Nam chưa có kinh nghiệm trong việc xây dựng, vận hành, khai thác, bảo trì hệ thống ĐSTĐC. Vì vậy, cần thiết phải có nghiên cứu, rà soát tổng thể để đánh giá, đề xuất lựa chọn hệ thống tiêu chuẩn ĐSTĐC phù hợp áp dụng với điều kiện Việt Nam.

Một số vấn đề trong định hướng xây dựng hệ thống tiêu chuẩn đường sắt tốc độ cao phù hợp với điều kiện Việt Nam - Ảnh 1.

Thời gian qua đã có đề xuất xây dựng một số tiêu chuẩn chính trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng ĐSTĐC. Tuy nhiên, phương thức triển khai và tổ chức thực hiện còn "lúng túng", sự phối hợp, triển khai các đầu mối, nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn chưa thật tốt, chưa xây dựng được kế hoạch tổng thể cho nhiệm vụ xây dựng hệ thống tiêu chuẩn ĐSTĐC.

Vì vậy, việc xác định nhiệm vụ "Nghiên cứu tổng quan tình hình phát triển và hệ thống tiêu chuẩn của ĐSTĐC trên thế giới, đề xuất định hướng xây dựng hệ thống tiêu chuẩn ĐSTĐC phù hợp với điều kiện Việt Nam" là rất cần thiết.

Mời độc giả xem nội dung đầy đủ bài khoa học tại đây