Hà Nội: Cận cảnh hai dự án kênh mương vi phạm pháp luật nghiêm trọng

Hà Nội: Cận cảnh hai dự án kênh mương vi phạm pháp luật nghiêm trọng

Vi phạm nghiêm trọng pháp luật đất đai suốt chục năm, các công trình trên 2 tuyến mương Nghĩa Đô và Phan Kế Bính vẫn tồn tại. Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu xử lý vụ việc trước 1/4.

Ý kiến