Dùng cát biển đắp nền đường cao tốc được không?

Dùng cát biển đắp nền đường cao tốc được không?

Thực hiện các dự án cấp bách xây dựng đường cao tốc Bắc- Nam, nhiều địa phương, nhất là tại các tỉnh ĐBSCL gặp khó nguồn vật liệu đắp nền đường. Trong khi với bờ biển dài hơn 3000 km, dày đặc luồng cửa biển, cửa sông trữ lượng cát biển khổng lồ có thể khai thác làm vật liệu đắp nền thay thế.

Đường bộ