Bộ GTVT đề nghị hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn tàu NA-95899-TS gặp nạn

Bộ GTVT đề nghị hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn tàu NA-95899-TS gặp nạn

Lực lượng đã cứu được 09 thuyền viên, vớt được 01 thi thể. Bộ GTVT đề nghị được hỗ trợ để tiếp tục TKCN 09 thuyền viên đang mất tích.

An toàn giao thông