Bất ngờ lượng khách đi và đến Cảng hàng không Điện Biên sau nâng cấp, mở rộng

Bất ngờ lượng khách đi và đến Cảng hàng không Điện Biên sau nâng cấp, mở rộng

Sau 4 tháng hoạt động trở lại, Cảng hàng không Điện Biên đang khai thác với tần suất 7 chuyến/tuần chặng Hà Nội- Điện Biên; 3 chuyến/tuần chặng Thành phố Hồ Chí Minh - Điện Biên vào các ngày thứ 3, 5, 7 trong tuần.

Vận tải