Nghiên cứu đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo ngành Logistics tại Trường Cao đẳng VMU

Nghiên cứu đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo ngành Logistics tại Trường Cao đẳng VMU

Trải qua chặng đường gần 30 năm thì logistics hiện nay đang là một trong những ngành tiềm năng và phát triển nhưng cũng đang đối mặt với sự thiếu hụt nhân lực về cả số lượng và chất lượng.

Diễn đàn khoa học