Nghiên cứu đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo ngành Logistics tại Trường Cao đẳng VMU

Diễn đàn khoa học 10/09/2021 13:51

Trải qua chặng đường gần 30 năm thì logistics hiện nay đang là một trong những ngành tiềm năng và phát triển nhưng cũng đang đối mặt với sự thiếu hụt nhân lực về cả số lượng và chất lượng.


 

ThS. BÙI THỊ THU THẢO
Trường Cao đẳng VMU - Đại học Hàng hải Việt Nam

TÓM TẮT: Trải qua chặng đường gần 30 năm thì logistics hiện nay đang là một trong những ngành tiềm năng và phát triển nhưng cũng đang đối mặt với sự thiếu hụt nhân lực về cả số lượng và chất lượng. Việc đào tạo ra nhân lực ngành Logistics có kiến thức và kỹ năng tốt, đáp ứng được yêu cầu của xã hội đang là một bài toán khó đối với các cơ sở đào tạo. Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã có kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực đào tạo ngành Logistics được 9 năm, trong khi đó Trường Cao đẳng VMU trực thuộc Trường Đại học Hàng hải Việt Nam mới tuyển sinh khóa đầu tiên vào năm 2019. Tuy là ngành đào tạo mới nhưng Nhà trường đã cố gắng và đạt được một số tín hiệu đáng mừng trong công tác đào tạo ngành Logistics, song song đó cũng gặp không ít những khó khăn. Chính vì vậy, việc không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo là mục tiêu cốt lõi, đòi hỏi Nhà trường cũng như đội ngũ giáo viên phải tích cực đổi mới hơn nữa về phương pháp giảng dạy, đánh giá chuẩn đầu ra, liên kết hợp tác doanh nghiệp… để hướng đến yêu cầu thực tiễn xã hội, giúp đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển Nhà trường trong giai đoạn tự chủ và trong những năm tiếp theo.
TỪ KHÓA: Nâng cao chất lượng đào tạo ngành Logistics.
ABSTRACT: Over 30 years, logistics is known as one of the potential businesses in Vietnam. However, according to some surveys our country is facing a shortage of logistics human resources in terms of quantity, expertise, and professionals. To solve this problem, we must acknowledge how vital qualified logistics training is currently. Training is also a core factor that leads to future achievements and Vietnam Maritime University is a professional institution that has offered specialized training programs for almost ten years. Meanwhile, the VMU College - a subsidiary of Vietnam Maritime Unversity has only introduced the program for the last two years. Even facing some difficulties, VMU College always manages to reach the highest quality of education. To provide advanced training programs, all the lecturers and professors at VMU College always keep broadening their horizons. Besides, they also bring out new training methods by add-in more internships that are connected with logistics companies. This helps students to have a deep understanding of logistics. VMU College is looking forward to a bright future for both Vietnam logistics and College.
KEYWORDS: Improving Logistics training quality.
Nội dung xem tại đây

Ý kiến của bạn

Bình luận