Nâng cao tinh thần trách nhiệm thực hiện các dự án giao thông

Nâng cao tinh thần trách nhiệm thực hiện các dự án giao thông

Chiều 4/12, Bộ GTVT tổ chức Hội nghị phổ biến đến các chủ thể tham gia dự án nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, phòng ngừa và tránh các khiếm khuyết đã được cơ quan chức năng chỉ ra trong quá trình thực hiện dự án.

Giao thông 24h