Ngành Đường sắt sẽ cấm một số nhân viên dùng smartphone khi làm việc?

Giao thông 24h 12/06/2018 05:33

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ xem xét, nghiên cứu cấm sử dụng các thiết bị điện tử, điện thoại thông minh cầm tay trong quá trình làm việc đối với một số chức danh, vị trí công tác trực tiếp liên quan đến an toàn chạy tàu.

 

antd-gac_chan_duong_sat
Một số vị trí như gác chắn, gác ghi, lái tàu... sẽ bị cấm sử dụng điện thoại thông minh trong giờ làm việc, chỉ được sử dụng điện thoại thường

Nghị quyết của HĐTV Tổng công ty Đường sắt Việt Nam nêu rõ, thành lập Ban Chỉ đạo lập lại kỷ cương an toàn đường sắt do Tổng giám đốc Tổng công ty làm Trưởng ban, tập trung toàn bộ lực lượng cho đợt cao điểm đảm bảo an toàn chạy tàu (trong 3 tháng, từ tháng 6 - 8/2018). Đảm bảo không để xảy ra các vụ tai nạn, sự cố nghiêm trọng do chủ quan.

Tất cả các đơn vị trong Tổng công ty trong tháng 6/2018, tạm dừng các hoạt động văn hóa thể thao, các chương trình du lịch (nếu có), giảm bớt các cuộc họp không cần thiết để tập trung chấn chỉnh công tác an toàn giao thông đường sắt.

Bên cạnh đó, nghiên cứu phương án thiết lập hệ thống giám sát tập trung, tích hợp về các trụ sở đơn vị, Trung tâm điều độ để sử dụng chung. Việc đầu tư, lắp đặt, quản lý khai thác hệ thống giám sát phải đảm bảo thống nhất, tiết kiệm chi phí.

Đối với Ban An ninh-an toàn phối hợp với các đơn vị liên quan, kịp thời tổ chức phân tích các vụ tai nạn, sự cố, xác định rõ nguyên nhân, quy trách nhiệm, chấn chỉnh ngay công tác an ninh an toàn giao thông đường sắt công tác; trực tiếp thực hiện việc kiểm tra, giám sát các đơn vị đảm bảo tuân thủ nghiêm quy trình tác nghiệp, đề xuất biện pháp xử lý đối với tổ chức, các nhân không tuân thủ, vị phạm quy trình; đề xuất các giải pháp hữu hiệu trước mắt và lâu dài nhằm kiểm soát an toàn giao thông đường sắt.

Đáng nói, Nghị quyết của HĐTV Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giao ban Kiểm soát nội bộ tham mưu nghiên cứu việc cấm sử dụng các thiết bị điện tử, điện thoại thông minh cầm tay trong quá trình làm việc đối với một số chức danh, vị trí công tác trực tiếp liên quan đến an toàn chạy tàu như gác ghi, lái máy, trực ban, gác chắn... (chỉ cho phép sử dụng điện thoại thông thường).

Cũng tại Nghị quyết này, HĐTV giao Ban Tổ chức cán bộ, lao động của Tổng công ty nghiên cứu, rà soát và tham mưu bổ sung trong quá trình hoàn thiện đề án cơ cấu lại tổ chức Tổng công ty và báo cáo Bộ GTVT điều chỉnh cho phù hợp; Rà soát, xem xét lại về thời gian lao động, thu nhập của người lao động hiện nay tại các hệ để đưa ra phương án điều chỉnh cho phù hợp.

“Tập thể Đảng viên, cán bộ, công nhân viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam quyết tâm tập trung toàn bộ lực lượng, nâng cao ý thức trách nhiệm, lập lại kỷ cương an toàn đường sắt; phấn đấu giữ an toàn tuyệt đối cho mọi chuyến tàu, lấy lại niềm tin cho hành khách và xã hội” - Nghị quyết của HĐTV Tổng công ty Đường sắt Việt Nam nêu rõ.

Ý kiến của bạn

Bình luận