Ngày 1/3, TP.HCM tổ chức thi sát hạch lái xe trở lại

Tác giả: Văn Quyết

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 25/02/2021 14:31

Sở GTVT TP.HCM cho phép các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch tiếp tục tổ chức đào tạo và thi sát hạch cấp giấy phép lái xe trở lại.

hinh-2-1407-2209
Ngày 1/3 TP.HCM sẽ tổ chức thi sát hạch lái xe trở lại nhưng phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ngày 25/2, ông Bùi Hoà An – Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM ký văn bản số 1655/SGTVT-SH chỉ đạo các cơ sở đào tạo lái xe, các Trung tâm sát hạch lái xe, Thanh tra Sở GTVT, Phòng Quản lý sát hạch và cấp giấy phép lái xe và các Hội đồng sát hạch, Tổ sát hạch tiếp tục tổ chức đào tạo và đăng ký tổ chức sát hạch để cấp giấy phép lái xe cho học viên kể từ ngày 1/3/2021.

Cụ thể, Sở GTVT TP.HCM đề nghị các cơ sở đào tạo lái xe có trách nhiệm thông báo rộng rãi cho tất cả các học viên trở lại từ vùng dịch hoặc từng di chuyển đến vùng có dịch phải thực hiện khai báo y tế địa phương để theo dõi và kiểm tra sức khoẻ theo hướng dẫn của Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM. Triển khai thực hiện khai báo y tế trực tuyến hằng ngày cho toàn thể học viên, nhân viên. Các cá nhân cố tình khai báo không trung thực hoặc không tuân thủ việc cách ly y tế sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Chủ động bố trí các hồ sơ đã đăng ký lịch sát hạch từ ngày 3/2/2020 đến ngày 28/2/2021 nhưng bị huỷ bỏ trong thời gian tạm ngưng công tác sát hạch để phòng, chống dịch Covid-19 thi trước để tránh gây bức xúc cho thí sinh.

Căn cứ vào văn bản số 1069/SGTVT-SH ngày 2/2/2021 các cơ sở đào tạo lái xe cân đối lại lịch sát hạch đã đăng ký để điều chỉnh lại kế hoạch sát hạch cho phù hợp với thời gian bế giảng (nếu có).

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Sở GTVT tại văn bản số 5104/SGTVT-SH ngày 29/4/2020 đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho học viên khi quay trở lại học và dự thi sát hạch cấp giấy phép lái xe.

Đối với các Trung tâm sát hạch lái xe, Sở GTVT TP.HCM đề nghị phải đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác sát hạch để cấp giấy phép lái xe kể từ ngày 1/3/2021. Đồng thời tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn cho học viên khi quay trở lại học và sự thi sát hạch, triển khai thực hiện khai báo y tế trực tuyến hằng ngày cho toàn thể nhân viên.

Sở GTVT TP.HCM yêu cầu Phòng Quản lý sát hạch và cấp giấy phép lái xe thực hiện kiểm tra, giám sát việc tiếp tục đào tạo, sát hạch để cấp giấy phép lái xe của các cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch lái xe kể từ ngày 1/3/2021.  

Ý kiến của bạn

Bình luận