Ngày 30/9, đồng loạt khởi công 3 dự án cao tốc Bắc -Nam

Tác giả: Lê Đức

saosaosaosaosao
Sự kiện 26/09/2020 14:23

Sáng ngày 26/9, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã chủ trì cuộc họp báo thông tin về tình hình triển khai thực hiện dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông. Theo kế hoạch đã được Chính phủ chấp thuận, ngày 30/9 tới, sẽ đồng loạt khởi công 3 đoạn cao tốc Bắc - Nam chuyển từ đầu tư BOT sang đầu tư công.


 

06295692a0015f5f0610
Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông chủ trì cuộc họp báo

 Theo Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông, Chính phủ chấp thuận, ngày 30/9 tới, sẽ đồng loạt khởi công 3 đoạn cao tốc Bắc - Nam chuyển từ đầu tư PPP sang đầu tư công.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông, cũng cho biết, thời gian qua, Bộ GTVT đã tập trung triển khai một cách khẩn trương, trách nhiệm. Xác định mục tiêu phải đẩy nhanh mọi thủ tục để đáp ứng tiến độ khởi công các dự án được chuyển đổi theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ, Bộ GTVT đã thường xuyên tổ chức họp kiểm điểm tiến độ công việc để kịp thời đưa ra các chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, quán triệt các cơ quan, đơn vị, Ban QLDA thực hiện nghiêm quy định cùa pháp luật trong quá trình tố chức triển khai các dự án. Đặc biệt, để đảm bảo tiến độ, ngay thời điểm Chính phủ đề xuất Quốc hội chủ trương chuyển đổi hình thức đầu tư đối với 03 dự án (tháng 5/2020), Bộ GTVT đã chủ động lên kế hoạch, huy động đội ngũ cán bộ chủ chốt, có kinh nghiệm của các cơ quan đơn vị tham mưu, các Ban QLDA tập trung thời gian kể cả ngày nghỉ và ngoài giờ, khẩn trương tiến hành rà soát, chuẩn bị điều chỉnh các hồ sơ, thủ tục liên quan; hoạt động này được thực hiện song song, đồng thời với công tác chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với 3 dự án đó theo hình thức PPP đã dược xác định tại NQ52/2017/QH14.

Chính vì vậy, ngay sau khi Quốc hội, Chính phủ có Nghị quyết chuyển đổi hình thức đầu tư, Bộ GTVT đã kịp thời thẩm định, phê duyệt điều chính dự án. kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thiết kế kỹ thuật, dự toán, hồ sơ mời thầu các gói thầu thuộc dự án đảm bảo tuân thủ trình tự và quy định pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng, pháp luật về đấu thầu.

Cũng  theo Thứ  trưởng Nguyễn Ngọc Đông, Bộ GTVT đã chỉ đạo Ban QLDA Thăng Long và Ban QLDA 7, ngay sau khi mở thầu, tập trung đánh giá Hồ sơ dự thầu để lựa chọn đuợc Nhà thầu đáp ứng được yêu cầu theo đúng quy định của pháp luật và của HSMT. Đến thời điểm hiện nay, cả 03 dự án đã đủ điều kiện để khởi công xây dựng theo đúng quy định của pháp luật. Bộ GTVT đã có báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ và được chấp thuận về việc tổ chức đồng thời khởi công xây dựng 03 dự án vào ngày 30/9/2020, cụ thể:

Dự án Mai Sơn - QL45: Tổ chức khởi công tại Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Dự án Vĩnh Hảo - Phan Thiết: Tổ chức khởi công tại địa bàn Xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tinh Binh Thuận.

Dự án Phan Thiết - Dầu Giây: Tổ chức tại xã Hàng Gòn, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Với việc triển khai khởi công xây dựng 03 dự án trên đã hiện thực cụ thể quyết tâm của Chính Phủ trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm cho người lao động trong bối cảnh Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, thực hiện mục tiêu kép "Vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế“.

Ý kiến của bạn

Bình luận