Nghệ An ra "tối hậu thư" thúc tiến độ GPMB cao tốc Bắc-Nam

Nghệ An ra "tối hậu thư" thúc tiến độ GPMB cao tốc Bắc-Nam

UBND tỉnh Nghệ An đã phê bình lãnh đạo 4 huyện, thị xã do chậm GPMB cao tốc Bắc-Nam và ra "tối hậu thư" đến ngày 25/3 phải hoàn thành.

Đầu tư - Hạ tầng