Cao đẳng Hàng Hải 2 tuyển sinh khoa khai thác máy

Cao đẳng Hàng Hải 2 tuyển sinh khoa khai thác máy

Khoa khai thác máy của nhà trường vừa có kế hoạch tuyển sinh với nhóm 4 nghề chính về tàu thủy.

Hướng nghiệp