5 thành phố xây dựng Đề án hạn chế xe máy, thu phí phương tiện

5 thành phố xây dựng Đề án hạn chế xe máy, thu phí phương tiện

Đây là một trong những nội dung của Nghị quyết 48 về tăng cường bảo đảm TTATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022–2025 vừa được Chính phủ ban hành.

Giao thông 24h