Nghiên cứu 3 phương án để ACV quản lý, khai thác đường băng sân bay

Thị trường 04/10/2019 07:36

Đó là chỉ đạo của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ về nguồn vốn cho các dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp đường băng và đường lăn tại sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

 

Nghiên cứu 3 phương án để ACV quản lý, khai thác đ
Đường lăn S3 tại sân bay Nội Bài bị hư hỏng phải tạm dừng khai thác để sửa chữa vào đầu tháng 9-2019 - Ảnh: NIA

Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ vừa ban hành, ngày 24-9, tại trụ sở Chính phủ, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp về nguồn vốn cho các dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp đường băng và đường lăn tại sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất. 

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan:Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV).

Sau khi nghe Bộ Giao thông vận tải báo cáo, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ giao Bộ Giao thông vận tải báo cáo rõ tình hình quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không trước và sau khi cổ phần hóa; thực trạng và các khó khăn, vướng mắc hiện nay đối với việc quản lý, khai thác các tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước quản lý, đặc biệt là đường băng và đường lăn tại 2 cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

Phó thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp các bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các đơn vị có liên quan nghiên cứu việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước quản lý theo các phương án sau:

Giao ACV quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Cho ACV thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý.

Giao ACV quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý theo hình thức đầu tư tăng vốn Nhà nước tại ACV để tăng vốn điều lệ của ACV trên cơ sở cổ đông Nhà nước góp vốn bằng tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý không tính vào giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa ACV.

Trên cơ sở đó, Bộ Giao thông vận tải lấy ý kiến các bộ, cơ quan liên quan, tiếp thu, hoàn thiện Đề án về quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý, trình Thủ tướng trong tháng 10-2019.

Trong đó phân tích rõ ưu, nhược điểm của các phương án trên, cơ sở pháp lý, tính khả thi, phương pháp định giá, thẩm quyền quyết định và các trình tự, thủ tục thực hiện; đề xuất phương án lựa chọn, bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật và chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Việc đầu tư các đường băng và đường lăn tại 2 cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất sẽ được xem xét tổng thể trong Đề án nêu trên.

Ý kiến của bạn

Bình luận