Nghiên cứu các tiêu chí kỹ thuật đánh giá hiệu quả của các loại đường ngang tại nơi giao cắt giữa đường bộ và đường sắt

Diễn đàn khoa học 25/11/2020 16:21

Bài báo giới thiệu về ưu, nhược điểm các loại kết cấu đường ngang hiện đang áp dụng tại Việt Nam.


 

PGS. TS. LÊ HẢI HÀ; ThS. TRẦN ANH DŨNG; PGS. TS. TRẦN THẾ TRUYỀN; TS. NGUYỄN HỒNG PHONG
Trường Đại học Giao thông vận tải
KS. TRẦN KHÁNH CHUNG
Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt

DT

Đường ngang kết cấu tấm đan bê tông nhựa bắt ray hộ bánh

 

Bài báo giới thiệu về ưu, nhược điểm các loại kết cấu đường ngang hiện đang áp dụng tại Việt Nam. Nghiên cứu bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả của các loại đường ngang về mặt kỹ thuật, từ đó đề xuất dạng kết cấu đường ngang mới dạng bản bê tông dự ứng lực liền khối đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật, khắc phục nhược điểm của các dạng kết cấu đường ngang truyền thống; kiến nghị áp dụng dạng kết cấu đường ngang mới cho cơ sở hạ tầng đường sắt Việt Nam.

Nội dung xem tại đây

 

 

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận