Nghiên cứu đặc điểm đi lại và đề xuất giải pháp giao thông chậm cho khu vực lõi trung tâm TP. Hà Nội

Diễn đàn khoa học 10/09/2021 12:55

Khu vực lõi trung tâm của các đô thị thường có nhu cầu đi lại lớn, mặt cắt ngang đường rất hẹp, các tuyến phố ngắn, đan xen dày đặc.


 

TS. TRƯƠNG THỊ MỸ THANHTrường
Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

DT

Sơ đồ vị trí khu phố Cổ (Hà Nội)

 

TÓM TẮT: Khu vực lõi trung tâm của các đô thị thường có nhu cầu đi lại lớn, mặt cắt ngang đường rất hẹp, các tuyến phố ngắn, đan xen dày đặc. Việc sử dụng giao thông cá nhân quá mức dẫn đến ùn tắc nghiêm trọng, ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng chất lượng cuộc sống của cư dân. Giao thông chậm là hệ thống mà người tham gia giao thông chủ yếu đi bộ, đi xe đạp, kết hợp đi bộ và xe buýt, kết hợp đi xe đạp và xe buýt. Đây không chỉ là các phương tiện quan trọng để bảo vệ môi trường xanh và phát triển bền vững mà còn là giải pháp để giải quyết được vấn đề giao thông dặm cuối (last mile traffic) trong vận tải hành khách công cộng của đô thị. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá đặc điểm phát triển giao thông và đô thị của khu vực phố Cổ - Hà Nội, đặc điểm đi lại và nhu cầu giao thông tại khu vực này, từ đó đề xuất hệ thống giao thông chậm được xem như hệ thống giao thông đô thị đặc thù cho khu vực này, nhằm phát triển giao thông xanh và bền vững.
TỪ KHÓA: Giao thông chậm, giao thông công cộng, giao thông đô thị, khu vực lõi trung tâm, giao thông xanh.
ABSTRACT: The core city center has very special characteristics with high travel demand and very narrow and short streets. The over-utilization of private vehicles results in traffic congestion, environmental pollution and reducing the quality of life of urban population. The slow traffic, which is represented by walking, bicycle, walking and bus, bicycle and bus and so on, is not only an important means to achieve green environment protection and sustained development but also a solution to end interface of the last mile in urban transport. The study aims at investigating the travel demand and urban planning and transport planning in the Ancient Quarter Area, then proposing the slow traffic system which might be seen as a typical transport system specific for this area to achieve sustainable transport.
KEYWORDS: Slow traffic system, public transport, urban transport, core city center, green transport.
Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận