Nghiên cứu đầu tư cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng bằng vốn ODA

Tác giả: Đình Quang

saosaosaosaosao
Đường bộ 18/12/2021 13:23

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời kiến nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn về việc sớm đầu tư hoàn thiện tuyến đường bộ cao tốc từ TP.Bắc Kạn đến TP.Cao Bằng bằng nguồn vốn ODA.

ql3 bac kan
Tỉnh Bắc Kạn kiến nghị sớm đầu tư tuyến đường bộ cao tốc từ TP.Bắc Kạn đến TP.Cao Bằng bằng nguồn vốn ODA.

Theo Bộ GTVT, tuyến cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng có vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển KT-XH và đảm bảo an ninh quốc phòng các tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc bộ.

Bộ GTVT đã đưa vào quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050, trong đó tuyến cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng được quy hoạch với chiều dài khoảng 90km, quy mô 4 làn xe, tiến trình đầu tư sau năm 2030.

Tại khoản 2, mục III, Quyết định phê duyệt quy hoạch đã xác định: “Đối với các dự án quy hoạch đầu tư sau năm 2030, trường hợp các địa phương có nhu cầu đầu tư phục vụ phát triển KT-XH và huy động được nguồn lực, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho đầu tư sớm hơn”.

Bộ GTVT cho biết, giai đoạn từ nay đến năm 2030, nếu các địa phương có nhu cầu phát triển KT-XH và có khả năng huy động được nguồn lực (bao gồm cả nguồn vốn ODA), đề nghị UBND tỉnh Bắc Kạn phối hợp với UBND tỉnh Cao Bằng đánh giá hiệu quả đầu tư dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép sớm triển khai thủ tục đầu tư tuyến cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng.

“Bộ GTVT sẽ phối hợp chặt chẽ để triển khai đầu tư xây dựng dự án nhằm hoàn thiện kết nối theo quy hoạch mạng lưới đường bộ đã được phê duyệt, phát huy hiệu quả khai thác tuyến cao tốc Thái Nguyên - Chợ Mới - Bắc Kạn và thúc đẩy phát triển KT-XH của các địa phương”, Bộ GTVT nêu rõ.

Theo Bộ GTVT, trong khi chưa có điều kiện đầu tư tuyến cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng, Bộ GTVT sẽ chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam có kế hoạch bảo trì, sửa chữa QL3 kết nối tỉnh Bắc Kạn và tỉnh Cao Bằng để đảm bảo điều kiện đi lại, vận tải thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

 

Ý kiến của bạn

Bình luận