Nghiên cứu lựa chọn cảm biến cho hệ thống giám sát nhiên liệu ứng dụng trên tàu thủy

Tác giả: Nhóm tác giả

saosaosaosaosao
Ứng dụng 01/01/2020 07:31

Để xây dựng các hệ thống giám sát nhiên liệu cho tàu thủy thì việc lựa chọn loại cảm biến phù hợp đóng vai trò quan trọng...


 

TS. NGUYỄN ĐÌNH THẠCH

TS. NGUYỄN VĂN TIẾN 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

TS. ĐINH GIA HUY

Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh

.

1
2
3
4
5
6
Ý kiến của bạn

Bình luận