Nghiên cứu nâng tốc độ khai thác cao tốc Mai Sơn - QL45 lên 90km/h

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Đường bộ 26/04/2023 15:10

Ban QLDA Thăng Long phải nghiên cứu, đánh giá tốc độ khai thác trên tuyến theo chỉ đạo của Bộ GTVT tại Văn bản 3938 ngày 19/4/2023 về việc rà soát đường ô tô cao tốc phân kỳ đầu tư được thiết kế với 4 làn xe cơ giới (phần xe chạy 2 làn mỗi bên) để có thể khai thác với vận tốc 90km/h.

Cao tốc Mai Sơn - QL45 bắt đầu khai thác tạm thời - Ảnh 1.

Cao tốc Mai Sơn - QL45 đã bắt đầu khai thác tạm thời

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm nếu xảy ra mất ATGT trên đường cao tốc

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt phương án tổ chức giao thông để khai thác tạm thời dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn - QL45 thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2023 đến ngày 31/12/2023. 

Theo đó, trong thời gian vận hành khai thác theo quyết định này, Ban QLDA Thăng Long có trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ được giao tại phương án tổ chức giao thông tạm thời được phê duyệt; tiếp tục rà soát, tiếp thu ý kiến thẩm định của Cục Đường bộ Việt Nam tại Báo cáo thẩm định 2528 ngày 24/4/2023, ý kiến của Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông tại Văn bản 533 ngày 24/4/2023, ý kiến của Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng và ý kiến của các đơn vị khác có liên quan, hoàn thiện hệ thống ATGT trên tuyến, bảo đảm dự án khai thác an toàn, thông suốt.

Ban QLDA Thăng Long chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật nếu xảy ra mất ATGT trên đường cao tốc và các tuyến kết nối thuộc dự án mà nguyên nhân gây ra do chưa hoàn thiện đầy đủ các hạng mục công trình và phương án tổ chức giao thông đã nêu trong thời gian khai thác tạm thời; chịu trách nhiệm về công tác quản lý, khai thác công trình đường cao tốc trong thời gian khai thác tạm thời bằng kinh phí dự án cho đến khi hoàn thiện các thủ tục bàn giao đưa công trình vào sử dụng theo pháp luật về xây dựng.

Đồng thời, Ban QLDA Thăng Long phải nghiên cứu, đánh giá tốc độ khai thác trên tuyến theo chỉ đạo của Bộ GTVT tại Văn bản 3938 ngày 19/4/2023 về việc rà soát đường ô tô cao tốc phân kỳ đầu tư được thiết kế với 4 làn xe cơ giới (phần xe chạy 2 làn mỗi bên) để có thể khai thác với vận tốc 90km/h theo TCCS42:2022/TCĐBVN; khi đủ điều kiện, báo cáo Bộ GTVT xem xét, quyết định.

Sau thời gian khai thác tạm thời của dự án, Ban QLDA Thăng Long chủ trì, phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Quản lý đầu tư xây dựng và các đơn vị liên quan, hoàn thiện các thủ tục pháp lý, trình Bộ GTVT phê duyệt phương án tổ chức giao thông đưa dự án vào khai thác chính thức.

Song hành với đó, Cục Đường bộ Việt Nam theo trách nhiệm được giao tại văn bản 4164 ngày 25/4/2023 của Bộ GTVT thực hiện nhiệm vụ của cơ quan quản lý đường bộ đối với việc theo dõi, đánh giá phương án tổ chức giao thông trên tuyến; trường hợp phát sinh các bất cập chưa phù hợp với điều kiện giao thông thực tế trên đường cao tốc, chủ động phối hợp với Ban QLDA Thăng Long điều chỉnh theo thẩm quyền hoặc báo cáo kịp thời Bộ GTVT để xem xét điều chỉnh cho phù hợp.

Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT, Cục Quản lý đầu tư xây dựng có trách nhiệm rà soát, cập nhật điều chỉnh những thay đổi (nếu có) về hệ thống ATGT và các hạng mục khác có liên quan trong các quyết định phê duyệt của dự án để đảm bảo dự án được khai thác an toàn, thông suốt; hoàn thiện các thủ tục pháp lý có liên quan, bảo đảm đủ cơ sở pháp lý để đưa dự án vào khai thác theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng.

Cục Quản lý đầu tư xây dựng chủ trì tham mưu Bộ GTVT công bố đưa công trình đường cao tốc vào khai thác theo quy định tại Điều 7 Thông tư 90/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn một số nội dung quản lý khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc.

Cao tốc Mai Sơn - QL45 bắt đầu khai thác tạm thời - Ảnh 2.

Các hạng mục cuối cùng của dự án đã hoàn thành, sẵn sàng đưa vào khai thác sử dụng từ ngày 29/4/2023

Chấp thuận báo cáo thẩm tra ATGT

Trước đó, Bộ GTVT đã có văn bản gửi Ban QLDA Thăng Long về việc chấp thuận Báo cáo thẩm tra ATGT giai đoạn trước khi nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác để khai thác tạm thời dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn - QL45.

Bộ GTVT chấp thuận báo cáo thẩm tra ATGT giai đoạn trước khi nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác để khai thác tạm thời do liên danh Công ty TNHH tư vấn Đại học Xây dựng và Trung tâm Kỹ thuật Đường bộ - Cục Đường bộ Việt Nam lập.

Công ty TNHH tư vấn Đại học Xây dựng và Trung tâm Kỹ thuật Đường bộ - Cục Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm về các nội dung trong báo cáo thẩm tra ATGT của dự án. Đồng thời phối hợp với Ban QLDA Thăng Long rà soát, điều chỉnh các hạng mục về ATGT.

Ban QLDA Thăng Long có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị có liên quan khắc phục những tồn tại, bất cập về hệ thống ATGT của dự án, thực hiện xong và báo cáo Bộ GTVT trước ngày 30/6/2023 để làm cơ sở chấp thuận chính thức, đưa công trình vào khai thác.

Cao tốc Mai Sơn - QL45 có chiều dài 63,37km đi qua tỉnh Ninh Bình (14,35km) và tỉnh Thanh Hóa (49,02km). Dự án khởi công từ 30/9/2020 với tổng mức đầu tư 12.111 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách Nhà nước.
Dự án sẽ khánh thành, đưa vào khai thác sử dụng từ ngày 29/4/2023, rút ngắn thời gian di chuyển giữa Hà Nội - Thanh Hoá chỉ còn hơn 2 giờ thay vì hơn 3 giờ hiện nay.
Đoạn Mai Sơn - QL45 cũng sẽ tạo lực đẩy phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư cho các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa.