Nghiên cứu phân tích độ tin cậy an toàn của kết cấu đường ray

30/05/2022 15:44

Bài báo trình bày phương pháp nghiên cứu quan hệ của chỉ số độ tin cậy của kết cấu đường ray với hệ số trật bánh; tải trọng thẳng đứng, nằm ngang và dọc trục; độ cứng nền ray


 

Empty
Empty
Empty

 

Empty

 

Empty

 

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận