Nghiên cứu phân tích độ tin cậy an toàn của kết cấu đường ray

Bài báo trình bày phương pháp nghiên cứu quan hệ của chỉ số độ tin cậy của kết cấu đường ray với hệ số trật bánh; tải trọng thẳng đứng, nằm ngang và dọc trục; độ cứng nền ray


 

Empty
Empty
Empty

 

Empty

 

Empty

 

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận