Nghiên cứu thiết kế và sản xuất hệ thống hãm cho toa xe khách

Tác giả: Hoàng Ngân

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 15/04/2021 15:01

Đây là chủ đề của cuộc hội thảo chuyên đề diễn ra sáng 15/4 tại Hà Nội với sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà khoa học lĩnh vực đường sắt.


Sáng 15/4, Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An tổ chức Hội thảo chuyên đề Nghiên cứu thiết kế và sản xuất hệ thống hãm cho toa xe khách cao cấp đảm bảo vận hành tin cậy ở tốc độ kỹ thuật 120 km/h.

Dĩ An
Nhiều ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học tại Hội thảo

Ngày 12/4/2019, Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An đã được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt tổ chức chủ trì của Dự án KH&CN cấp quốc gia “Nghiên cứu hoàn thiện quy trình thiết kế và công nghệ chế tạo toa xe khách cao cấp đáp ứng yêu cầu phát triển của đường sắt Việt Nam” với 4 đề tài và 1 dự án sản xuất thử nghiệm. Mục tiêu của Dự án KH&CN nhằm nâng cao năng lực thiết kế, sản xuất và thử nghiệm toa xe khách cao cấp đạt tốc độ kỹ thuật 120 km/h đáp ứng yêu cầu phát triển của đường sắt Việt Nam và chủ động đón nhận những nhiệm vụ mới của ngành.

Để tổ chức chủ trì nhằm triển khai thực hiện thành công và đạt được các mục tiêu của Dự án, trong các đề tài và dự án sản xuất thử nghiệm đều có các buổi hội thảo mở rộng để xin ý kiến góp ý của các chuyên gia trong các lĩnh vực của các đề tài và dự án sản xuất thử nghiệm. Các ý kiến góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học sẽ là cơ sở để tổ chức chủ trì hoàn thiện các nội dung của các đề tài và dự án sản xuất thử nghiệm.

Hội thảo tập trung phân tích mổ xẻ, đóng góp những ý kiến để chủ nhiệm đề tài hoàn thiện nội dung “Nghiên cứu thiết kế và sản xuất hệ thống hãm cho toa xe khách cao cấp đảm bảo vận hành tin cậy ở tốc độ kỹ thuật 120 km/h” do PGS. TS. Vũ Duy Lộc làm chủ nhiệm và Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An là đơn vị tổ chức chủ trì.

Việc thực hiện đề tài này sẽ giúp Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An làm chủ việc tính toán, thiết kế và chế tạo hệ thống hãm sử dụng cho toa xe khách cao cấp tốc độ vận hành 100 km/h, tốc độ thử nghiệm đến 120 km/h đảm bảo độ tin cậy cao, an toàn vận hành đoàn tàu, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của ngành Đường sắt và tiêu chuẩn quốc gia.

Tại Hội thảo, nhiều ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học là cơ sở để chủ nhiệm đề tài và Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An tiếp tục hoàn thiện các nội dung của đề tài này để đưa vào ứng dụng.

Ý kiến của bạn

Bình luận