Nghiên cứu thực nghiệm cấp phối đá dăm gia cố vôi - tro bay

Sản phẩm 15/12/2020 15:01

Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu thực nghiệm cấp phối đá dăm gia cố vôi - tro bay.


 

TS. NGUYỄN MẠNH HÙNG
Phòng Thí nghiệm Đường bộ III, Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải
TS. PHÙNG MẠNH TIẾN
Liên Hiệp hội Khoa học kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
KS. NGUYỄN HOÀI VĂN
Ban Quản lý dự án Công trình giao thông Long An

DT

Một số hình ảnh thí nghiệm

Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu thực nghiệm cấp phối đá dăm (CPĐD) gia cố vôi (V) - tro bay (TB). Hỗn hợp nghiên cứu đã được thí nghiệm, tuyển chọn thành phần. Hỗn hợp này được đúc mẫu xác định các chỉ tiêu kỹ thuật (mô-đun đàn hồi tĩnh của vật liệu: Eđh, cường độ chịu nén: Rn và độ bền ép chẻ: Re,ch) ở 7, 14 và 28 ngày tuổi tại trạng thái dưỡng ẩm và bão hòa. Kết quả được so sánh với yêu cầu kỹ thuật trong TCVN 8858:2011. Khi ứng dụng vào thực tế sẽ dùng lượng lớn TB thải ra từ nhà máy nhiệt điện.

Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận