Nghiên cứu thực nghiệm dao động đoàn xe sơ-mi rơ-moóc sử dụng hệ thống treo khí nén

Diễn đàn khoa học 25/11/2020 15:57

Nghiên cứu thực nghiệm được thực hiện với ba mục đích là nghiên cứu phát triển, đánh giá theo tiêu chuẩn và kiểm chứng mô hình.


 

ThS. VŨ THÀNH NIÊM; PGS. TS. LƯU VĂN TUẤN
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
TS. ĐẶNG VIỆT HÀ
Cục Đăng kiểm Việt Nam

DT

Mô hình ĐXSMRM với SMRM sử dụng hệ thống treo khí nén

 

Nghiên cứu thực nghiệm được thực hiện với ba mục đích là nghiên cứu phát triển, đánh giá theo tiêu chuẩn và kiểm chứng mô hình. Trong thực tế, thí nghiệm để xác định một số thông số theo điều kiện thực bị hạn chế bởi nhiều yếu tố như thiết bị thí nghiệm, xe thí nghiệm, đường thử, người lái, điều kiện ngoại cảnh. Trong khi đó, phương pháp mô phỏng có thể khảo sát đến các giới hạn vật lý để tìm quy luật, nhưng bị hạn chế bởi độ chính xác của thông số đầu vào. Việc kết hợp giữa mô phỏng và thí nghiệm nhằm đạt được hiệu quả tốt nhất trong khả năng khai thác thí nghiệm theo điều kiện hiện có. Bài báo giới thiệu phương pháp thực nghiệm dao động của đoàn xe sơ-mi rơ-moóc (ĐXSMRM) sử dụng hệ thống treo khí nén, kết quả đo được so sánh với kết quả mô phỏng để kiểm chứng mô hình động lực học.

Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận