So sánh độ êm dịu của ô tô khách sử dụng hệ thống treo khí nén và ô tô khách sử dụng nhíp

So sánh độ êm dịu của ô tô khách sử dụng hệ thống treo khí nén và ô tô khách sử dụng nhíp

Hệ thống treo khí nén được sử dụng ngày càng phổ biến trên ô tô khách vì có ưu điểm trong việc nâng cao độ êm dịu chuyển động.

Diễn đàn khoa học
So sánh tải trọng động của sơ-mi rơ-moóc sử dụng hệ thống treo khí nén và sơ-mi rơ-moóc sử dụng nhíp với mức tải thay đổi

So sánh tải trọng động của sơ-mi rơ-moóc sử dụng hệ thống treo khí nén và sơ-mi rơ-moóc sử dụng nhíp với mức tải thay đổi

Tải trọng động sinh ra trong quá trình dao động của các thành phần khối lượng được treo, khối lượng không được treo dưới kích động của mặt đường, ảnh hưởng đến tuổi thọ của đường và an toàn động lực học của xe.

Diễn đàn khoa học
Nghiên cứu thực nghiệm dao động đoàn xe sơ-mi rơ-moóc sử dụng hệ thống treo khí nén

Nghiên cứu thực nghiệm dao động đoàn xe sơ-mi rơ-moóc sử dụng hệ thống treo khí nén

Nghiên cứu thực nghiệm được thực hiện với ba mục đích là nghiên cứu phát triển, đánh giá theo tiêu chuẩn và kiểm chứng mô hình.

Diễn đàn khoa học
So sánh thời gian tách bánh của sơ-mi rơ-moóc sử dụng hệ thống treo khí nén và sơ-mi rơ-moóc sử dụng nhíp với kích động dạng xung cosin

So sánh thời gian tách bánh của sơ-mi rơ-moóc sử dụng hệ thống treo khí nén và sơ-mi rơ-moóc sử dụng nhíp với kích động dạng xung cosin

Trong quá trình chuyển động, xe chịu tác động bởi nhiều loại kích động từ mặt đường, trong đó các loại mấp mô đơn gây ra sự tăng, giảm đột ngột của phản lực bánh xe

Diễn đàn khoa học