Nghiên cứu tính toán chuyển vị của dầm cầu dây văng dưới tác dụng của tải trọng theo mô hình tháp mềm bằng phương pháp phần tử hữu hạn

Diễn đàn khoa học 28/10/2020 10:44

Đối với lý thuyết tính toán cổ điển, tháp cầu được xem như tuyệt đối cứng và dây văng được quy đổi về một lò xo hay gối đàn hồi.


 

TS. TRẦN NGỌC AN - Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam, Trường Đại học Phenikaa
ThS. PHẠM THỊ LY - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
TS. TRƯƠNG VIỆT - HÙNG Trường Đại học Thủy lợi

 

 

 

DT

Mô hình quy đổi dây văng về gối đàn hồi

Đối với lý thuyết tính toán cổ điển, tháp cầu được xem như tuyệt đối cứng và dây văng được quy đổi về một lò xo hay gối đàn hồi. Dầm cầu dây văng được xem như dầm liên tục kê trên các gối cứng và các gối đàn hồi trung gian (tại vị trí các dây văng). Tính toán này cho phép ra kết quả nhanh với quá trình tính toán đơn giản. Tuy nhiên, giả thiết tháp tuyệt đối cứng chỉ đúng với trường hợp tháp cầu có độ cứng lớn, phần lớn các trường hợp thì tháp cầu sẽ có chuyển vị và tham gia biến dạng chung cùng với toàn cầu.Trong nội dung bài báo, các tác giả nghiên cứu chuyển vị của dầm cầu dưới tác dụng của tải trọng theo mô hình tháp mềm (có xét đến chuyển vị của tháp).

Nội dung xem tại đây

 

Ý kiến của bạn

Bình luận