Hệ số mất thể tích gây ra do thi công đường hầm bằng công nghệ TBM cân bằng áp lực đất, kết quả quan trắc và phân tích số bằng phương pháp phần tử hữu hạn

Hệ số mất thể tích gây ra do thi công đường hầm bằng công nghệ TBM cân bằng áp lực đất, kết quả quan trắc và phân tích số bằng phương pháp phần tử hữu hạn

Trong quá trình đào hầm trong khu vực đô thị bằng tổ hợp khiên đào hầm TBM, hiện tượng lún bề mặt phải được kiểm soát bằng cách duy trì áp lực trên mặt gương đào và áp lực cũng như phương pháp bơm vữa sau khiên phù hợp nhằm giảm thiểu mất thể tích (volume loss) gây ra chủ yếu do quá trình vận hành máy đào và lắp ráp vỏ hầm bên trong khiên đào. Tuy nhiên, đây là một bài toán tương tác phức tạp trong không gian ba chiều mà dường như chỉ có thể được giải quyết bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Bài báo trình bày một nghiên cứu bằng phương pháp số với mô hình phần tử hữu hạn được đơn giản hóa trong không gian hai chiều nhằm phân tích ảnh hưởng của áp lực thành bên của khiên đào TBM đến hệ số mất thể tích và máng lún bề mặt. Mô hình phần tử hữu hạn được áp dụng cho mặt cắt ngang điển hình của tuyến metro số 1 TP. Hồ Chí Minh. Kết quả phân tích sau đó được đối chiếu với các số liệu quan trắc thu được trong quá trình thi công. Các phân tích bằng mô hình đơn giản hóa cho phép hiểu sâu hơn về sự

Diễn đàn khoa học
Tính ổn định của cột ống thép nhồi bê tông có mặt cắt thay đổi bằng phương pháp phần tử hữu hạn

Tính ổn định của cột ống thép nhồi bê tông có mặt cắt thay đổi bằng phương pháp phần tử hữu hạn

Kết cấu ống thép nhồi bê tông có ưu điểm tận dụng được khả năng chịu lực của cả thép và bê tông nên được sử dụng khá phổ biến trong lĩnh vực xây dựng. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu này xây dựng công thức phần tử hữu hạn tính ổn định của cột ống thép nhồi bê tông có mặt cắt thay đổi. Trên cơ sở các công thức phần tử hữu hạn được lập ra và dùng phần mềm Matlab để lập trình tìm lực tới hạn của cột. Các kết quả tính toán được so sánh với một số trường hợp trong các nghiên cứu trước. Nhiều kết quả tính toán lực tới hạn ứng với nhiều số liệu đầu vào được đưa ra, từ đó đánh giá được ảnh hưởng của các tham số độ cứng kết cấu, của liên kết đàn hồi đến lực tới hạn.

Diễn đàn khoa học
Tính toán hệ dây neo chịu tải trọng động bằng phương pháp phần tử hữu hạn

Tính toán hệ dây neo chịu tải trọng động bằng phương pháp phần tử hữu hạn

Hệ dây neo được sử dụng để giữ vị trí của các công trình nổi: ụ nổi, bến nổi, giàn khoan, kho chứa dầu, sà lan phục vụ thi công

Diễn đàn khoa học
Nghiên cứu tính toán chuyển vị của dầm cầu dây văng dưới tác dụng của tải trọng theo mô hình tháp mềm bằng phương pháp phần tử hữu hạn

Nghiên cứu tính toán chuyển vị của dầm cầu dây văng dưới tác dụng của tải trọng theo mô hình tháp mềm bằng phương pháp phần tử hữu hạn

Đối với lý thuyết tính toán cổ điển, tháp cầu được xem như tuyệt đối cứng và dây văng được quy đổi về một lò xo hay gối đàn hồi.

Diễn đàn khoa học
Áp dụng phương pháp phần tử hữu hạn Taylor - Galerkin giải bài toán dòng chảy một chiều có sự xáo trộn ở đáy lòng dẫn

Áp dụng phương pháp phần tử hữu hạn Taylor - Galerkin giải bài toán dòng chảy một chiều có sự xáo trộn ở đáy lòng dẫn

Bài báo sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn Taylor - Galerkin để rời rạc hóa bài toán dòng chảy một chiều có sự xáo trộn ở đáy lòng dẫn, đảm bảo độ chính xác bậc hai theo thời gian và không gian.

Phân tích ảnh hưởng độ gồ ghề ngẫu nhiên của mặt cầu đối với hệ số động lực cầu dây văng

Phân tích ảnh hưởng độ gồ ghề ngẫu nhiên của mặt cầu đối với hệ số động lực cầu dây văng

Bài báo giới thiệu một số kết quả phân tích hệ số động lực của cầu đây văng (CDV) dưới tác dụng của hoạt tải xe di động trên mặt cầu không bằng phẳng.

So sánh các phương pháp phân tích tính toán vùng chịu lực cục bộ xà mũ trụ hẹp thân đặc trong công trình cầu

So sánh các phương pháp phân tích tính toán vùng chịu lực cục bộ xà mũ trụ hẹp thân đặc trong công trình cầu

Bài báo làm rõ phạm vi áp dụng của giả thiết mặt cắt phẳng và giả thiết mô hình hệ thanh trong phân tích tính toán xà mũ trụ, đồng thời so sánh việc tính toán theo phương pháp cổ điển và theo phương pháp phần tử hữu hạn.