Nghiên cứu và ứng dụng thiết bị quét sườn Side Scan Sonar 4125 của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam rà quét địa hình đáy biển

21/08/2017 09:40

Bài báo giới thiệu về kỹ thuật rà quét địa hình dưới nước và ứng dụng kỹ thuật đo sâu tân tiến này trong công tác rà quét các chướng ngại vật trong quá trình khảo sát địa hình của một số dạng công trình ở Việt Nam.


 

6. Nguyen Xuan Thinh -An -ok -xog_Page_1
6. Nguyen Xuan Thinh -An -ok -xog_Page_2
6. Nguyen Xuan Thinh -An -ok -xog_Page_3

 

6. Nguyen Xuan Thinh -An -ok -xog_Page_4
6. Nguyen Xuan Thinh -An -ok -xog_Page_5
Ý kiến của bạn

Bình luận