Trường Đại học Hàng hải Việt Nam: Khẳng định thương hiệu với cụm chương trình đạt chuẩn cấp Quốc tế

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam: Khẳng định thương hiệu với cụm chương trình đạt chuẩn cấp Quốc tế

Trải qua hơn 65 năm hình thành, hội nhập và phát triển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam luôn khẳng định là trung tâm đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật các cấp, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế biển Việt Nam. Các thế hệ lãnh đạo cùng tập thể giảng viên, người lao động, sinh viên Nhà trường đã không ngừng nỗ lực để xứng đáng là tập thể đi đầu trong công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục đại học nước nhà.

Diễn đàn khoa học
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Điểm đến Hội nghị lần thứ 18 Diễn đàn các trường đại học hàng hải và đánh cá châu Á (AMFUF 2019)

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Điểm đến Hội nghị lần thứ 18 Diễn đàn các trường đại học hàng hải và đánh cá châu Á (AMFUF 2019)

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam được công nhận là thành viên chính thức của AMFUF từ năm 2002...

Doanh nhân
Nghiên cứu và ứng dụng thiết bị quét sườn Side Scan Sonar 4125 của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam rà quét địa hình đáy biển

Nghiên cứu và ứng dụng thiết bị quét sườn Side Scan Sonar 4125 của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam rà quét địa hình đáy biển

Bài báo giới thiệu về kỹ thuật rà quét địa hình dưới nước và ứng dụng kỹ thuật đo sâu tân tiến này trong công tác rà quét các chướng ngại vật trong quá trình khảo sát địa hình của một số dạng công trình ở Việt Nam.