Nguy cơ chậm tiến độ khởi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Tác giả: Mỹ Lệ

saosaosaosaosao
Đường bộ 21/04/2023 14:06

Dự án thành phần 1, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tiềm ẩn nguy cơ không đảm bảo tiến độ khởi công trước ngày 30/6/2023 theo Nghị quyết 90 ngày 25/7/2022 của Chính phủ.

Theo thông tin của Tạp chí GTVT, hiện nay, tiến độ dự án thành phần 1 và công tác GPMB của dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu do UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức thực hiện còn chậm so với kế hoạch. Trong đó, dự án thành phần 1 tiềm ẩn nguy cơ không đảm bảo tiến độ khởi công trước ngày 30/6/2023 theo Nghị quyết 90 ngày 25/7/2022 của Chính phủ. 

Để triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Bộ GTVT đã đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành, chính quyền các địa phương liên quan quyết liệt, tích cực, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án thành phần 1 và công tác giải phóng mặt bằng của dự án thành phần 2 đảm bảo đủ điều kiện khởi công theo kế hoạch.

Làm thế nào để cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu khởi công đúng hẹn - Ảnh 1.

Sơ đồ hướng tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Đối với dự án thành phần 2 (Ban QLDA85 - chủ đầu tư), hiện nay đã được phân bổ 1.831 tỷ đồng trong năm 2023 từ nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH. Trong đó, Ban QLDA 85 đã đề nghị phân khai vốn gồm: Chi phí xây dựng và thiết bị (586,7 tỷ đồng); Chi phí GPMB (570,2 tỷ đồng) còn lại là chi phí quản lý và các chi phí khác.

Để triển khai hoàn thành công tác GPMB, đảm bảo khởi công dự án theo đúng tiến độ của Nghị quyết Chính phủ, Ban QLDA 85 kiến nghị Bộ GTVT có ý kiến đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai; Ban QLDA Bồi thường GPMB và hỗ trợ tái định cư tỉnh Đồng Nai tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức phối hợp làm việc, đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư, đảm bảo bàn giao mặt bằng đúng thời hạn để tổ chức triển khai khởi công theo tiến độ yêu cầu.

Đối với dự án thánh phần 3 do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định 3829 ngày 15/12/2022. Dự án đã hoàn thành ký hợp đồng tư vấn khảo sát lập thiết kế kỹ thuật, dự toán.  

Đối với công tác giải phóng mặt bằng dự án, tổng diện tích đất cần thu hồi để thực hiện dự án: 138,18 ha. Đơn vị cũng đã hoàn thành cắm cọc, bàn giao mốc GPMB và ban hành thông báo thu hồi đất cho TX.Phú Mỹ và TP.Bà Rịa. Đồng thời. dự án đã hoàn thành công tác kiểm kê thực địa trên toàn tuyến với diện tích 138,18 ha, đạt 100% và hoàn thành công tác phê duyệt giá đất bồi thường. 

Khó khăn chung hiện này là dự án đi qua khu vực địa bàn có mật độ dân cư cao nên có khối lượng GPMB rất lớn, có nhiều thay đổi về mặt bằng giá đất do ảnh hưởng của nhu cầu thị trường. Bên cạnh đó, từ thời điểm UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định giao nhiệm vụ chủ đầu tư tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đến thời điểm dự kiến khởi công rất ngắn. Do đó, việc thực hiện bàn giao 70% diện tích mặt bằng các gói thầu xây lắp khởi công trước 30/6/2023 là rất khó để đảm bảo hoàn thành.

Dự án cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu có chiều dài 53,7km được chia làm 3 dự án thành phần, gồm: dự án thành phần 1 dài 16km do UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan chủ quản; dự án thành phần 2 dài 18,2km qua tỉnh Đồng Nai do Bộ Giao thông vận tải làm cơ quan chủ quản; dự án thành phần 3 dài 19,5 km do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm cơ quan chủ quản. Đến nay, các dự án thành phần đã được phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và đang triển khai công tác thực hiện đầu tư.