Nguy cơ vỡ tiến độ dự án nâng cấp QL12A qua Quảng Bình do thiếu mặt bằng

Tác giả: Nam Hải

saosaosaosaosao
Đường bộ 30/05/2024 10:31

Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình thực hiện đúng cam kết tại các văn bản số 1495/UBND-XDCB ngày 09/8/2021, số 2703/UBND-KT ngày 28/12/2023 và quan tâm chỉ đạo quyết liệt các chủ đầu tư tiểu dự án GPMB khẩn trương tập trung thực hiện sớm hoàn thành toàn bộ công tác GPMB cho dự án.

Nguy cơ vỡ tiến độ dự án nâng cấp QL12A qua Quảng Bình do thiếu mặt bằng- Ảnh 1.

Thi công dự án xây dựng cải tạo, nâng cấp QL12A đoạn tránh Ba Đồn (ảnh minh họa)

Bộ GTVT vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình hỗ trợ giải quyết khó khăn vướng mắc mặt bằng của dự án xây dựng cải tạo, nâng cấp QL12A đoạn tránh Ba Đồn và đoạn tránh nhà máy xi măng Sông Gianh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Bộ GTVT cho biết, dự án xây dựng cải tạo, nâng cấp QL12A gồm 2 dự án thành phần: DATP1 đoạn tránh Ba Đồn và DATP2 đoạn tránh nhà máy xi măng Sông Gianh được Bộ GTVT phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trên cơ sở cam kết của UBND tỉnh Quảng Bình về thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư, trong đó "...cam kết sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan hỗ trợ, tạo điều kiện cho Sở GTVT Quảng Bình (chủ đầu tư) thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB) đúng tiến độ,... và chịu trách nhiệm nếu triển khai dự án không đúng tiến độ hoặc không đảm bảo chất lượng,...".

Hiện nay, các nhà thầu thi công đang tăng cường huy động máy móc, thiết bị, nhân lực, vật tư, vật liệu tập trung thi công đảm bảo tiến độ đưa 2 dự án vào khai thác trong năm 2024 nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện lưu thông trên tuyến qua khu vực thị xã Ba Đồn và nhà máy xi măng Sông Gianh; tạo điều kiện hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở GTVT Quảng Bình (chủ đầu tư), hiện vẫn còn một số vướng mắc về mặt bằng, ảnh hưởng lớn đến tiến độ hoàn thành dự án. Cụ thể, đối với DATP1 đoạn tránh thị xã Ba Đồn: Mặt bằng bàn giao được 4,56/5,76 km, đạt khoảng 79,2%, còn 1,2 km chưa bàn giao (liên quan đến 11 hộ dân chưa hoàn thiện phương án bồi thường GPMB và 2 vị trí di dời hạ tầng kỹ thuật ở huyện Quảng Trạch; 6 hộ dân còn vướng về xác minh nguồn gốc đất ở thị xã Ba Đồn...).

Đối với DATP2 đoạn tránh nhà máy xi măng sông Gianh: Mặt bằng bàn giao được 4,65/5,06 km, đạt khoảng 92%, còn 0,41km chưa bàn giao (liên quan đến 7 hộ dân chưa nhận tiền tại xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch).

Bộ GTVT đã có nhiều văn bản4 đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình hỗ trợ, giải quyết các vướng mắc, tuy nhiên công tác triển khai thực hiện công tác GPMB còn rất chậm; đặc biệt còn 0,41 km tại xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch chưa thể bàn giao cho DATP2 từ năm 2022 đến nay dẫn đến nguy cơ không thể hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2024, mặc dù 4,65km đã thi công hoàn thành từ tháng 11/2023 nhưng không khai thác sử dụng được do còn 0,41km chưa thi công để kết nối với QL12A làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả đầu tư dự án.

"Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình thực hiện đúng cam kết tại các văn bản số 1495/UBND-XDCB ngày 09/8/2021, số 2703/UBND-KT ngày 28/12/2023 và quan tâm chỉ đạo quyết liệt các chủ đầu tư tiểu dự án GPMB (UBND thị xã Ba Đồn và UBND huyện Quảng Trạch) khẩn trương tập trung thực hiện sớm hoàn thành toàn bộ công tác GPMB để bàn giao mặt bằng cho dự án thi công đảm bảo tiến độ hoàn thành theo kế hoạch, đáp ứng mục tiêu, phát huy hiệu quả đầu tư", Văn bản nêu rõ.

Dự án xây dựng cải tạo, nâng cấp QL12A đoạn tránh Ba Đồn và đoạn tránh nhà máy xi măng Sông Gianh có tổng chiều dài gần 11 km. Dự án gồm 2 dự án thành phần độc lập. Trong đó, dự án thành phần 1 đầu tư xây dựng QL12A đoạn tránh thị xã Ba Đồn với tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 11m, tốc độ thiết kế 80km/h.

Dự án thành phần 2 đầu tư hoàn thiện QL12A đoạn tránh nhà máy xi măng Sông Gianh với quy mô nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 8m, tốc độ thiết kế 60 km/h.
Ý kiến của bạn

Bình luận