TP.HCM triển khai giai đoạn 2 phố đi bộ Nguyễn Huệ

TP.HCM triển khai giai đoạn 2 phố đi bộ Nguyễn Huệ

Các hạng mục còn thiếu sót trong việc triển khai thi công phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ được thực hiện trong năm 2020

Xã hội