Nhà thầu xây dựng “thoi thóp”, kêu cứu Thủ tướng

Nhà thầu xây dựng “thoi thóp”, kêu cứu Thủ tướng

Mấu chốt dẫn đến tình trạng này là biến động giá cả vật liệu quá lớn nhưng cơ quan có thẩm quyền chưa có cơ chế bù giá,...

Đầu tư - Hạ tầng