Covid-19: CSGT nhận diện phương tiện từ xa, đảm bảo lưu thông nhanh nhất

Covid-19: CSGT nhận diện phương tiện từ xa, đảm bảo lưu thông nhanh nhất

Đây là một trong những nội dung mới nhất của Cục CSGT đề nghị Công an các địa phương để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

An toàn giao thông