TP.HCM chấm dứt hiệu lực giấy nhận diện phương tiện mã QR từ ngày 10/10

TP.HCM chấm dứt hiệu lực giấy nhận diện phương tiện mã QR từ ngày 10/10

Từ ngày 10/10/2021, TP.HCM chấm dứt hiệu lực giấy nhận diện phương tiện có mã QR lưu thông đi qua và trên địa bàn thành phố.

Giao thông 24h