Nhanh nhất tháng 8/2020 mới chọn được nhà đầu tư BOT cao tốc Bắc-Nam

Giao thông 24h 14/10/2019 14:21

Nhanh nhất tới tháng 8/2020 mới hoàn thành đấu thầu chọn nhà đầu tư làm cao tốc Bắc - Nam. Thông tin trên vừa được Chính phủ đưa ra trong báo cáo gửi tới Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam.

 

cao-toc-bac-nam-1509689635706-1511316255315
Bộ GTVT tiếp tục mời thầu trong nước 8 dự án BOT cao tốc Bắc - Nam từ ngày 10 -10 - Ảnh: TT

Báo cáo của Chính phủ ghi nhận: tổng mức mức đầu tư của 11 dự án trên tuyến cáo tốc Bắc - Nam khoảng 102.500 tỉ đồng, trong đó vốn ngân sách 50.800 tỉ đồng, phần còn lại 51.702 tỉ đồng sẽ huy động từ tư nhân.

Về tiến độ lựa chọn nhà đầu tư 8 dự án BOT cao tốc Bắc - Nam, Bộ GTVT cho biết đã cơ bản hoàn thành công tác khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, dự toán. Công tác thẩm định thiết kế đã được thực hiện từ tháng 8-2019, dự kiến phê duyệt toàn bộ thiết kế kỹ thuật các gói thầu trong tháng 10-2019 và phê duyệt dự toán khoảng tháng 11-2019.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt 8 khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 8 dự án.

Bộ GTVT cũng bàn giao toàn bộ cọc giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án thành phần cho các địa phương, nguồn vốn bố trí cho công tác GPMB đã chuyển về Kho bạc các địa phương.

Các địa phương đã thành lập Hội đồng GPMB, lựa chọn xong đơn vị tư vấn và đang triển khai công tác đo đạc, kiểm đếm, lập phương án hỗ trợ, đền bù GPMB.

Sau khi hủy thầu quốc tế 8 dự án BOT cao tốc Bắc - Nam, ngày 10-10, Bộ GTVT đã tiến hành tổ chức sở tuyển đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư trong nước thực hiện các dự án.

Bộ GTVT cho biết thời gian tối thiểu để nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ dự sơ tuyển trong nước 30 ngày, dự kiến mở sơ tuyển nhà đầu tư tháng 11-2019.

Theo quy định thời gian đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển khoảng 30 ngày, thẩm định, phê duyệt khoảng 40 ngày. Như vậy, trường hợp thuận lợi sẽ hoàn thành sơ tuyển nhà đầu tư trong nước làm cao tốc Bắc - Nam vào tháng 2-2020.

Tiếp đó, Bộ GTVT sẽ tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, theo quy định thời gian tối đa để thực hiện đấu thấu chọn nhà đầu tư 270 ngày, thời gian thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư 40 ngày, phê duyệt hồ sơ mời thầu 20 ngày, dự kiến phát hành hồ sơ mời thầu nhà đầu tư vào tháng 4-2020.

Nhà đầu tư có thời gian tối thiểu 60 ngày để chuẩn bị hồ sơ dự thầu, dự kiến đóng thầu tháng 6-2020, thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu khoảng 90 ngày, thẩm định, phê duyệt kết quả đấu thầu khoảng 50 ngày.

Như vậy, trường hợp thuận lợi có thể hoàn thành công tác đấu thầu nhà đầu tư vào tháng 11-2020.

Tuy nhiên, Bộ GTVT cho biết sẽ chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, đơn vị có giải pháp rút ngắn tối đa thời gian trong phạm vi pháp luật cho phép nhằm đẩy nhanh công tác lựa chọn nhà đầu tư, dự kiến vào cuối tháng 8-2020 sẽ chọn được nhà đầu tư làm 8 dự án BOT trên tuyến cao tốc Bắc - Nam.

Ý kiến của bạn

Bình luận