Phương pháp nâng cao độ chính xác vị trí xác định bằng mục tiêu địa văn khi dẫn tàu trong vùng ven biển có hệ thống bảo đảm an toàn hàng hải hạn chế

Phương pháp nâng cao độ chính xác vị trí xác định bằng mục tiêu địa văn khi dẫn tàu trong vùng ven biển có hệ thống bảo đảm an toàn hàng hải hạn chế

Ngày nay, vị trí xác định bằng hệ thống định vị toàn cầu GPS được sử dụng chủ yếu trên tàu biển để dẫn đường.

Diễn đàn khoa học