Tăng cường ngăn chặn hiện tượng đu bám tàu hàng trốn chốt kiểm dịch

Tăng cường ngăn chặn hiện tượng đu bám tàu hàng trốn chốt kiểm dịch

Gần đây trên tuyến đường sắt Bắc - Nam có hiện tượng người dân đu bám tàu hàng để trốn tránh chốt kiểm dịch Covid-19 trên đường bộ.