Nhiều PMU giao thông chậm báo cáo biến động giá vật liệu cao tốc Bắc - Nam

Tác giả: Đình Quang

saosaosaosaosao
Đường bộ 29/08/2022 11:59

Bộ GTVT đã có nhiều văn bản đôn đốc về việc báo cáo biến động giá nhiên, vật liệu cao tốc Bắc - Nam nhưng đến nay, báo cáo của các Ban QLDA chưa đáp ứng yêu cầu.

Nhiều PMU giao thông chậm báo cáo biến động giá vật liệu cao tốc Bắc - Nam - Ảnh 1.

Thi công cao tốc Mai Sơn - QL45

Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu các Ban Quản lý dự án: 2, 6, 7, Thăng Long, Mỹ Thuận, đường Hồ Chí Minh hoàn thiện hồ sơ báo cáo về biến độ giá nhiên, vật liệu đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông.

Văn bản của Bộ GTVT do Thứ trưởng Lê Đình Thọ ký cho biết, ngày 28/7/2022, Văn phòng Chính phủ có Văn bản 4745 truyền đạt  ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về báo cáo khó khăn, vướng mắc  trong việc thi công dự án cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Bộ GTVT đã có văn bản yêu cầu các ban quản lý dự án làm việc với các nhà thầu, rà soát, tổng hợp, báo cáo về biến động giá nhiên, vật liệu đối với dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao  tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, thời hạn gửi báo cáo trước  ngày 4/8/2022.

Tiếp đó, ngày 10/8/2022, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông tiếp tục có Văn bản 2232 đôn đốc các ban QLDA thực hiện và gửi báo  cáo trước 15/8/2022.

Tuy nhiên, đến nay, báo cáo của các Ban QLDA chưa đáp ứng yêu cầu, cụ thể:  Ban QLDA Mỹ Thuận, Ban QLDA 7 chưa có báo cáo đối với dự án cao tốc đoạn Mỹ  Thuận - Cần Thơ và dự án cầu Mỹ Thuận 2.

Nhiều PMU giao thông chậm báo cáo biến động giá vật liệu cao tốc Bắc - Nam - Ảnh 2.

Ban QLDA 6 mới báo cáo 1/4 gói thầu dự án cao tốc đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu

Ban QLDA 6 mới báo cáo 1/4 gói thầu dự  án cao tốc đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu; Ban QLDA Thăng Long mới báo cáo 3/5 gói  thầu dự án cao tốc đoạn Mai Sơn - QL45 và 3/4 gói thầu đoạn Phan Thiết - Dầu  Giây.

"Báo cáo của các ban quản lý dự án chưa kèm theo hồ sơ, tài liệu chứng minh về số liệu  tính toán hoặc không đầy đủ các biểu mẫu nên chưa đủ cơ sở để tổng hợp báo cáo tình  hình biến động giá", Bộ GTVT nêu rõ.

Để có cơ sở đánh giá mức độ biến động giá và đề xuất giải quyết khó khăn, vướng  mắc, Bộ GTVT yêu cầu các ban quản lý dự án khẩn trương làm việc với nhà thầu để được cung cấp đầy đủ thông tin làm cơ sở tổng hợp báo cáo về biến động giá, trong đó lưu ý tập hợp đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ, hợp đồng mua bán…

"Các ban quản lý dự án chịu trách nhiệm trong việc rà soát, tổng hợp số liệu trong hồ sơ báo cáo về biến động giá, ngoài ra cần báo cáo rõ về trường hợp các gói thầu không có số liệu hoặc số liệu không đầy đủ, chưa đủ độ tin cậy để tổng hợp, báo cáo. Báo cáo của các ban quản lý dự án gửi về Bộ GTVT trước ngày 31/8/2022", Bộ GTVT yêu cầu.