Tháng 6/2024: Làm gì để không đứt gãy tuyến vận tải đường sắt Bắc - Nam

Báo động "đứt gãy" đường sắt Bắc - Nam- Kỳ 4: Cần xóa được “điểm nóng” sụt trượt miền Trung