Tháng 7/2023: Quản lý, vận hành trạm dừng nghỉ trên cao tốc: Thực trạng và giải pháp

Quản lý, vận hành trạm dừng nghỉ trên cao tốc- (Bài 4):Làm gì để hình hài mạng lưới trạm dừng nghỉ xứng tầm, hiện đại?