Tháng 7/2023: Quản lý, vận hành trạm dừng nghỉ trên cao tốc: Thực trạng và giải pháp