Thời điểm nào cần thay dầu hộp số xe tay ga?

Thời điểm nào cần thay dầu hộp số xe tay ga?

Khi sử dụng xe, nhiều người thường chỉ nhớ thay dầu máy mà quên thời điểm thay dầu hộp số, trong khi đây là chi tiết quan trọng đối với xe ga.

Lái xe an toàn