Nhu cầu vốn bảo trì năm 2023 cần trên 29 ngàn tỷ đồng

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Đường bộ 14/09/2022 15:52

Nhu cầu kinh phí bảo trì đường bộ năm 2023 cần 29.050,046 tỷ đồng để bảo trì, sửa chữa hệ thống quốc lộ trên toàn quốc


Nhu cầu vốn bảo trì năm 2023 cần trên 29 ngàn tỷ đồng - Ảnh 1.

Bảo trì hạ tầng giao thông

Theo lãnh đạo Tổng cục ĐBVN, đến nay Tổng cục đã hoàn thành công tác xây dựng kế hoạch bảo trì năm 2023 trình Bộ GTVT chấp thuận kinh phí bảo trì năm 2023.

Theo đó kế hoạch nhu cầu kinh phí bảo trì đường bộ năm 2023 là 29.050,046 tỷ đồng.

Kinh phí công trình sửa chữa được rà soát, ưu tiên xây dựng kế hoạch bảo trì năm 2023 là 8.577,270 tỷ đồng. Khối lượng sửa chữa chủ yếu dự kiến thực hiện trong kế hoạch bảo trì năm 2023 bao gồm xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT là 105 vị trí/341,157 tỷ đồng; gia cố, sửa chữa đường 3,5m thành 5,5m là 180km/668,650 tỷ đồng; thảm bê tông nhựa mặt đường 1.327km/5.009,5 tỷ đồng; công trình dự kiến có khả năng áp dụng công nghệ cào bóc tái sinh 45 công trình/456,186 tỷ đồng.

Cũng theo lãnh đạo Tổng cục, Bộ GTVT đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho Kế hoạch bảo trì hệ thống quốc lộ năm 2023 với tổng kinh phí 5.372,455 tỷ đồng. Tổng cục ĐBVN đã quyết định cho phép chuẩn bị đầu tư theo chủ trương của Bộ, hiện các Chủ đầu tư đang triển khai khảo sát, lập dự án công trình sửa chữa năm 2023, tiến độ hoàn thành trước 30/10/2022.

Ý kiến của bạn

Bình luận