Bạn có biết xe nổ lốp nguy hiểm như thế nào?

Bạn có biết xe nổ lốp nguy hiểm như thế nào?

Sức ép lớn từ lượng khí trong lốp khi nổ và tác động của những thành phận tạo nên lốp, vành có thể khiến người đứng gần bị xé nát.

Lái xe an toàn