Hình ảnh "nóng hôi hổi" về siêu nhà máy của Elon Musk

Hình ảnh "nóng hôi hổi" về siêu nhà máy của Elon Musk

Mặc dù còn lâu mới hoàn thành, nhưng ta có thể thấy những kiến trúc khổng lồ nằm nổi bật giữa vùng hoang mạc Spark, Nevada.

Ứng dụng